Placering i forhold til lydtryk

Korrekt placering af Airmaster decentralt ventilationsanlæg i forhold til lydtryk

Placering og indregulering af ventilationsanlægget har stor indflydelse på hvordan lyd og luftstrømme opfører sig i et lokale. Korrekt placering og indregulering har derfor stor indflydelse på hvordan ventilationen opleves af de mennesker, der opholder sig i lokalet.

Lyd er en vigtig del af komfortventilation, og det er en udfordring Airmaster har løst gennem dedikeret produktudvikling. Udviklingsteamet tæller blandt andet en akustiker, der kun arbejder med lyd. Airmasters ventilationsløsninger er i dag kendetegnet ved at de yder en høj kapacitet ved et meget lavt lydniveau.

Ventilationsanlæggenes evne til at levere høj luftkapacitet ved meget lavt lydniveau kan dog forstyrres af faktorer som forkert placering i rummet, og forkerte indstillinger.

Nedenstående er illustreret nogle installationsmæssige situationer, der kan bruges som guidelines for en optimal lydmæssig installation.

ventilation på biblioteket
For at få maksimalt udbytte af dit AM-anlæg, er der nogle installationsmæssige forhold du bør du være opmærksom på.

Disse skitser kan bruges som en guideline og et hjælpeværktøj, for en korrekt lydmæssig installation.

1. Ventilationsanlæg monteret mod loft og mod væg

installation af ventilation i forhold til lyd

Snittegning

2. Decentralt ventilationsanlæg monteret mod væg, men væk fra loft

kondensisolering af ventilationsanlæg

Snittegning

attention  Topplade lydisoleres, og synlige rør kondensisoleres. 
Mellemrum mellem ventilationsanlæg og loft evt. afdækkes.

3. Decentralt ventilationsanlæg monteret mod loft med kort afstand til væg

ventilationsanlæg monteret med kort afstand til væg

Snittegning

attention  Bagplade lydisoleres, og synlige rør kondensisoleres. 
Mellemrum mellem ventilationsanlæg og væg evt. afdækkes.

4. Decentralt ventilationsanlæg monteret med kort afstand fra udsugning til sidevæg

decentral ventilationsanlæg monteret med kort afstand til væg

Plantegning

yderligere beregninger Yderligere akustiske beregninger og tiltag må forventes.

Kontakt Airmaster.

5. Decentralt ventilationsanlæg monteret med længere afstand fra udsugning til sidevæg

ventilation korrekt placering

Plantegning

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev