Ventilation og indeklima

 

 

Frisk luft er en menneskeret. Ud fra denne devise har Airmaster udviklet markedets mest energieffektive og støjsvage, decentrale ventilationsløsninger med varmegenvinding - ventilationsløsninger, som kan anvendes i alle typer rum og bygninger.

Viden om Airmaster decentral ventilation

Airmasters decentrale ventilationsløsninger holder bygningens energiforbrug til ventilation og varme på et minimum. Der ventileres kun i de rum hvor det er nødvendigt; og når det er nødvendigt. Ingen energispild til unødvendig ventilation. 

Ventilationsanlæggene er behovsstyrede stand-alone enheder, men kan også fungere i netværk og integreres til et BMS-system, f.eks. ved hjælp af Airmasters API.

Ventilationsanlæggene bruger filtre, der både sørger for at der kommer ren luft ind i lokalet, og filtrerer udsugningen for at beskytte ventilationsanlægget, og dermed anlæggets levetid.

Der er leveret mere end 100.000 Airmaster decentrale ventilationsanlæg, som bidrager til et godt indeklima på skoler, børnehaver, kontorer, mødelokaler, klinikker, restauranter, fitnesscentre og mange flere.

Lovgivning til indeklima og ventilation

Airmasters decentrale ventilationsløsninger overholder gældende lovkrav:

Bygningsreglementet 2018 (BR18)

Bygningsreglementet

Anbefalinger om ventilation

Vi vil med denne information gerne videreformidle nogle råd og anbefalinger, der er kommet fra REHVA i marts 2020. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Statens Serum Institut har oplyst, at Danmark og andre lande ikke anser coronasmitten som luftbåren, og derfor ikke mener, at der er grund til at stoppe eller ændre på ventilationen. 

Relevante links

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev