@media only screen and (max-width : 600px) { .header-quicklinks { background-image: url('') !important; } }

Det kan være en kæmpe udfordring at sørge for et godt indeklima i børnehaver og daginstitutioner. Børnene ankommer og bliver afhentet på forskellige tidspunkter og ofte tilbringes en stor del af dagen udendørs, alt efter årstid, vind og vejr.

Det giver et meget varieret behov for ventilation ikke alene hen over dagen men også fra rum til rum. Nogle rum er mere benyttet end andre - og i længere perioder.

Så hvordan giver man hvert enkelt barn og voksen det bedst mulige indeklima hele dagen uanset, hvor de opholder sig?

Det kan lade sig gøre med behovsstyret Airmaster decentral ventilation.

Hvert anlæg er et stand-alone anlæg med egen intern styring. Typisk vil der være ét anlæg pr lokale, men et anlæg kan også klare et tilstødende lokale som f.eks. toiletter eller puslerum. Ventilationsanlægget kan behovsstyres med en eller flere sensorer. Det kan være en CO2-sensor, TVOC-sensor, bevægelsessensor eller fugtsensor. På denne måde kan luftkvaliteten styres, så hvert enkelt rum giver brugerne det bedst mulige indeklima. Og samtidig med mindst muligt energiforbrug og CO2-aftryk.

Med Airmasters brede produktprogram af decentrale ventilationsanlæg har man mulighed for at skabe lige nøjagtig den ventilationsløsning, der giver bedst mening til de forskellige lokaletyper og størrelser, der er i en børnehave/institution.

 

Eksempler på lokaler, der kan have gavn af individuelt tilpasset ventilation:

Spiseområde

Spiseområdet er ofte kun kortvarigt i brug, og har derfor kun brug for udskiftning af luften mens der spises frokost og måske en kort periode før og efter.

Her kan man f.eks. vælge at styre ventilationen automatisk ved hjælp af CO2 behovsstyringen. Ved hjælp af en CO2-sensor, der samarbejder med den interne styring, vil luftmængden variere alt efter CO2-niveauet i rummet. 

Man kan selvfølgelig også vælge at lade ventilationen køre i bestemte tidsintervaller, men det optimale vil være at supplere med en sensor for at udnytte den integrerede behovsstyring.

Puslerum

Mindre rum som f.eks. puslerum har et højt, men kortvarigt behov for ventilation. Her kan Boostfunktionen på Airmaster ventilationsanlæg hjælpe, så der hurtigt luftes ud.

I puslerummet er det ofte unødvendigt med installation af et ventilationsanlæg i rummet med både tilførelse af frisk luft og udsugning. Her kan man f.eks. nøjes med at lave kanalført udsugning på et anlæg i et tilstødende rum og derved suge via et udsugningsarmatur.

Selvom luften fra puslerummet kanalføres ud til et tilstødende lokale, vil der ikke bringes lugtgener ud til det tilstødende lokale. Luften bringes direkte ud, der er ingen kortslutning fra ventilationsanlægget.

Garderobe

At have ventilation efter behov i garderoben vil især være af hensyn til tøjet og bygningen. Børn og voksne opholder sig minimalt i dette rum, så en mindre frisk luft vil ikke have større indflydelse på det generelle velbefindende.

Behovet for ventilation i garderoben kan derfor variere alt efter vejr og tøj

 • Er der vådt eller tørt vejr?
 • Bruger børnene en sommerjakke eller tykt vintertøj?

 

I garderoben kan man vælge udelukkende at have behovsstyret ventilation ved brug af fugt- og/eller CO2 sensorer. På den måde sikrer man et godt indeklima for det kortvarige ophold, men samtidig sikrer man også bygningen mod et for højt fugtniveau.

Så bliver der kun luftet ud, når der er behov for det.

Let at installere

 • Man kan nøjes med at installere i et, eller nogle få rum.
 • Meget fordelagtig løsning i eksisterende byggeri, samt tilbygninger.
 • Står man med en eksisterende bygning uden ventilationsanlæg, eller med noget der er helt utilstrækkeligt, så kan man starte med at installere ventilation i de mest brugte rum som f.eks. grupperum.
 • Stand-alone decentrale ventilationsanlæg sidder typisk ved en ydermur med direkte adgang til frisk luft
 • Alle ventilationsanlæg er inden for klimaskærmen
 • Ingen lange kanaler
 • Der skal ikke afsættes plads til teknikrum
 • Ventilationsanlæggene kan hel- eller delintegreres i loftet, alt efter plads

Luftkvalitet - styring og dokumentation

Du kan vælge at lade luftkvaliteten styre ventilationsanlægget (kan styres efter CO2- og TVOC-niveau samt med bevægelsessensor og fugtsensor). Bruges både TVOC og CO2-sensorer, kan der ventileres efter flere parametre, som er aktuelle i en børnehave og på den måde altid sikre det bedst mulige indeklima.

Anvendelsen af en TVOC-sensor og en CO2 sensor sikrer at der ventileres efter flere parametre, og altid den mest kritiske. Med en TVOC-sensor sikres det at der ventileres iht. let fordampelige organiske stoffer som f.eks. afgives fra legetøj, maling, lim, rengøringsmidler, byggematerialer, møbler osv. Ved at bruge begge type sensorer skaber man større sikkerhed for, at der altid ventileres med det korrekte luftskifte, og der sikres det gode indeklima for børnene.

En CO2-sensor og evt. også en TVOC-sensor måler koncentrationerne og sender disse informationer til styringen i ventilationsanlægget. Luftkapaciteten styres herefter i forhold til det aktuelle CO2/TVOC-niveau i rummet og det ønskede niveau.

Det aktuelle CO2- og TVOC-niveau kan ses i ”Airlinq Online” eller i betjeningspanelet ”Airlinq Orbit panel”

De decentrale ventilationsanlæg med intelligent styring gør det muligt;

 • At optimere indeklimaet i det enkelte rum, med mulighed for at prioritere dem individuelt ved hjælp af sensorer og individuelle grundindstillinger
 • At give et lokale en ny funktion, ved hurtigt og enkelt at ændre grundindstillinger
 • At slukke for ventilationen i ubrugte rum i sommerperioden
 • At have central styring vha. Airmasters online IoT platform ”Airlinq Online”
 • At få en stærk kombination af lokal betjening i institutionen og online overvågning/betjening
 • At dokumentere hvordan CO2- og TVOC-niveauet samt temperatur har været i en periode, f.eks. det sidste år

 

Og så har du endvidere muligheden for at integrere Airmaster anlæggene til dit eget CTS.

Dimensionering af ventilation

Dimensionering af det rigtige ventilationsanlæg gøres ud fra:

 • Hvilke krav og normer hører til brugen af denne type bygning
 • Hvilken type rum er det – hvordan bliver det brugt i løbet af dagen/året?
 • Hvor mange voksne og børn opholder sig i rummet?
 • Aktivitetsniveau?
 • Rummets areal?
 • Loftshøjde?
 • Udendørsniveau for CO2

Energieffektivt indeklima

 • Meget lavt energiforbrug, til fordel for energirammen
 • Virkningsgrad på modstrømsveksler > 82 %
 • SEL-værdi på 600-900 Ws/m³
 • Minimal stand-by forbrug
 • Behovsstyret ventilation rum for rum – kun ventilation, når der er et behov. F.eks. styret efter CO2-niveau, og/eller TVOC (flygtige gasser).
 • Gode muligheder for en præcis opretholdelse af termisk indeklima, ved hjælp af dobbeltvirkende bypass spjæld, hvor luften pacerer 100% forbi veksleren i varme perioder.

Bygningens geometri

For at få det fulde udbytte af Airmasters decentrale ventilationsanlæg, er det vigtigt ikke kun at dimensionere til det rette ventilationsanlæg, men også at placere det korrekt i forhold til rummets indretning og geometri.

Overvejelser:

 • Er det et lang smalt rum?
 • Er der højt til loftet?
 • Er der skrånende loft?
 • Er der synlige bjælker lige under loftet?

Lydniveau

Airmaster ventilationsanlæg er udviklet til at arbejde så lydløst som muligt.

 • Den rette placering i rummet i forhold til akustik m.m. har indflydelse på den endelige opfattelse af lydniveau. Der tages derfor hensyn til lydniveau ved projektering
 • Ventilationsanlæg er dimensioneret for 30 dB(A) ved en efterklangstid på 0,6 sekunder, svarende til stille tale
 • Lydreduktion fra udefra kommende støj dæmpes med ca. 50 dB(A), så det ikke kan høres indenfor.

Airmaster ventilation kort fortalt

Airmaster decentrale ventilationsanlæg er stand-alone anlæg med indbygget intelligens og samtidig med mulighed for central styring ved hjælp af;

 • Airmasters online platform, ”Airlinq Online”
 • integration til eget CTS

 

Der er mulighed for kombination af lokal betjening i institutionen og online fjernovervågning/betjening, med forskellige brugerniveauer.

luften i rummet udskiftes med frisk luft direkte udefra. Der er ingen lange kanaler og ingen flytning af luft fra rum til rum.

Høj varmegenvinding – energien fra den brugte rumluft bruges til at varme den friske luft op med i varmeveksleren.

 

og meget mere...

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev