Hvad er balanceret ventilation?

Balanceret ventilationsanlæg bygger på princippet om at kunne indblæse og udsuge den samme luftmængde, så der hverken skabes under- eller overtryk i rummet. Det fungerer i praksis med to ventilatorer, der med effektiv styring sørger for balance i indblæsning og udsugning.

Balanceret ventilation benyttes typisk i forbindelse med varmegenvinding, hvilket også er tilfældet med Airmaster anlæg. I ventilationsanlægget sidder en varmeveksler, der omsætter varmen fra udsugningsluften til energi, der så opvarmer indblæsningsluften.

Varmegenvindingen i et Airmaster anlæg ligger på ca. 85%, hvilket gør at der kan sikres den nødvendige udskiftning af brugt rumluft - uden at varmeregningen går amok. Faktisk genvinder Airmasteren mange gange mere energi til fordel for rumtemperaturen, end ventilatorerne bruger til at udskifte luften. Drift af ventilatorerne er meget lidt energikrævende, og det er derfor en energimæssigt fornuftig måde at sikre et godt indeklima.

balanceret decentral ventilation

Balanceret ventilation med varmegenvinding er relevant for opretholdelse af et sundt indeklima, hvor blandt andet CO2-niveauet skal holdes nede og dårlig luft skiftes ud – med et meget lavt energiforbrug. Et balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding er med andre ord med til at sikre et sundt indeklima gennem udskiftning af brugt rumluft – på en energi- og miljømæssig forsvarlig måde.  

Må man åbne vinduerne med balanceret ventilation?

Ja, om sommeren hvor temperaturen udenfor er i nærheden af rumtemperaturen, så er det ok. Her spildes ikke energi på tabt varme. Det gælder dog kun hvis det er et ventilationsanlæg uden kølemodul. Har ventilationsanlægget et kølemodul, så kan det være en dårlig idé at åbne vinduet, når udetemperaturen er højere end rumtemperaturen.

Herudover bør man være opmærksom på kvaliteten af udeluften. Ligger bygningen f.eks. lige op ad en trafikeret vej, kan der komme uønskede partikler ind gennem et åbent vindue. Ventilationsanlægget har filtre, der vil fjerne disse uønskede partikler fra luften. (Her findes forskellige filtertyper, der kan filtrere mere eller mindre fint).

Om vinteren, hvor udetemperaturen er noget lavere end rumtemperaturen, er det derimod en dårlig idé at åbne vinduet. Det vil medføre et alt for stort varmetab, og dermed energispild.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev