Ingen recirkulation af luft med et Airmaster ventilationsanlæg

I Airmasters decentrale ventilationsanlæg recirkuleres luften ikke. Den brugte rumluft transporteres direkte ud til det fri – den bliver ikke flyttet fra rum til rum. Den brugte luft suges ud gennem ventilationsanlægget, hvor den i varmeveksleren afgiver varme (energi) til opvarmning af den friske luft, der føres ind i rummet.

Stand-alone ventilationsanlæg med separate luftstrømme

Til- og fraluften er helt adskilte fra hinanden i et Airmaster ventilationsanlæg – frisk luft kommer ind uden på noget tidspunkt at møde fraluften i ventilationsanlægget.  

I den højeffektive modstrømsvarmeveksler overføres energien fra den varme fraluft til den koldere, friske tilluft, der kommer ind. Varme/energioverførslen sker via opvarmning/ afgivelse af varme til/fra aluminiumsplader således uden at blande frisk og forurenet luft.

ingen recirkulation af luft

Tæthedsklasse (luftlækage)

Foruden helt adskilte til- og fraluftstrømme, så har Airmaster ventilationsanlæg en meget høj tæthedsklasse og er testede i overensstemmelse med både EN 1886 og EN 13141-1 klassifikationerne. 

Hvad er recirkulation af luft – og hvorfor benyttes det?

Recirkulation af luft kan ske i forbindelse med ventilation, hvor man ikke udskifter al luften, men genbruger noget af det. Det sker af tekniske årsager.

Nogle producenter udvikler ventilationssystemer med recirkulation af luften, da en vis luftmængde er nødvendig til at sikre en korrekt luftfordeling. I disse tilfælde vælges det så eventuelt at recirkulere en del af luften for at man ikke skal opvarme eller have energitab på hele luftmængden.

En anden årsag til recirkulering af rumluft er ved brugen af roterende varmevekslere. Da disse ikke er lufttætte, er recirkulering en uønsket sideeffekt ved valget af denne teknologi.

Derfor recirkulerer Airmaster ikke luften

Ventilationsanlægget er placeret i det rum som har behov for frisk luft, oftest tæt på en ydervæg, hvilket modvirker energi- og varmetab under transport af luften. Der er ingen problemer med at ændre i luftmængden ved lavere behov. Kombinationen af et fravær af kanalsystem og en lufttæt og energieffektiv varmeveksler gør det irrelevant overhovedet at bekymre sig om recirkulation af luften med Airmasters ventilationsanlæg.

ventilation til alle rum

Stand-alone ventilationsanlæg leverer frisk luft direkte ind i hvert rum, og transporterer fraluften ud på en energieffektiv måde, som beskrevet ovenfor.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev