Ventilation - decentral eller central?

Når talen falder på ventilation, tales der som oftest om en decentral eller en central løsning.

 

Central ventilation

En central løsning er kendetegnet ved at ét ventilationsanlæg betjener en hel bygning, eller en del heraf, og en omfattende installation med kanaler ført rundt i bygningen til de forskellige rum.

Det er dyrt, tager meget plads, har højt tryk og koster derfor meget energi, og der skal anvendes store mængder råvarer såsom styringskomponenter, metal og isolering for at få løsningen installeret. 

 

Decentral ventilation

En decentral løsning er kendetegnet ved at der installeres et mindre ventilationsanlæg direkte i det lokale, der har behov for at få skiftet luften. Herved er der ingen kanalføring. Anvendelsen af metal og isolering reduceres, og energiforbruget kan halveres. En decentral løsning medfører automatisk mulighed for behovsstyring idet anlægget sidder direkte i det rum der har behovet for ventilation.  Brugeren kan få indflydelse på ventilationen i det enkelte rum efter behov

I kategorien, der i daglig tale omtales som ”decentrale ventilationsanlæg”, indgår i dag produkttyper som i forhold til funktion, ydelse, kvalitet og pris er vidt forskellige.

Eksempler på decentrale ventilationsløsninger:

  • Relativt set enkle og billige vægventilatorer, ofte af typen push/pull (reversible)
  • Små stand-alone anlæg til lejligheder/boliger
  • Udsugningsventilatorer
  • Komfort anlæg til professionelt brug (balanceret ventilation)

 

Er der tale om ventilation til institutioner og erhverv, så som børnehaver, skoler, kontorer, mødelokaler, fitnessrum, restauranter og lignende, er der som oftest en række krav, der skal opfyldes for at bygningen eller rummet må tages i anvendelse til den påtænkte brug. Det er for eksempel krav til lyd, træk, styring, filterkvalitet, overvågning, energiforbrug og lignende. I disse situationer vil produkter i kategorierne 1 og 3 ovenfor som oftest ikke opfylde de stillede krav i lovgivningen, og produkter i kategori 2 vil ofte af andre årsager ikke være egnede dertil. 

I kategori 4 findes der i dag flere udbydere som tilbyder vidt varierede produkttekniske løsninger og services.

Det er derfor vigtigt, at man sætter sig ind i sit behov, produktets performance og lovgivningen i forhold til valg af løsning inden man beslutter sig.

central ventilation

Central ventilation

decentral ventilation

Decentral ventilation

Komfortventilation 

Airmaster leverer ” Premium class” ventilationsprodukter i den sidste kategori – komfortventilation, decentrale ventilationsanlæg til arbejds- og opholdszoner i lokaler som børnehaver, skoler, kontorer, mødelokaler, fitnessrum og lignende. Det er faktisk en del af vores vision ”Det er Airmasters vision at være den der leverer og står for ” Premium class”.

En ventilationsløsning fra Airmaster indeholder så at sige ALT der i centrale løsninger leveres fra forskellige teknik producenter og installatører. Det vil sige at et Airmaster ventilationsanlæg indeholder filtre, sensorer, ventilatorer, varmeflader, varmevekslere, styring, isolering, indblæsnings- og udsugningsdiffusorer, spjæld, bypass og meget, meget mere. Desuden tilbyder vi en omfattende support, og med cloud-løsningen ”Airlinq Online” sikres overvågning og korrekt drift. 

Ved at installere et Airmaster decentralt ventilationsanlæg får man en komplet løsning, der sørger for frisk luft på en enkel, effektiv og energirigtig måde, uden træk, støj og som kan driftes effektivt.

For at kunne udvikle et godt og effektivt decentralt ventilationsanlæg kræves en bred sammensætning af specialist kompetencer.

De kompetencer har Airmaster. Vi har for eksempel specialister ansat som er højt uddannet indenfor luftstrømninger, akustik, sensorteknologi, it, test, termodynamik og konstruktion.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev