Godkendelser

EU Dokumentation

Klassificeringer

Tæthedsklasse (luftlækage)

I standarder for testmetoder til bestemmelse af ventilationsanlæggets tæthed ift. luftlækage, findes der endnu ikke standardiserede metoder, som er målrettet decentrale ventilationsanlæg som Airmasters. Airmaster har derfor valgt at teste efter to standarder og oplyse begge resultater. Den ene standard, EN 1886:2007, anvendes til centrale anlæg, der kører ved store modtryk. Den anden, EN 13141-7:2010, er en standard, der typisk anvendes til mindre centrale anlæg, som kører med mindre modtryk, for eksempel til boligventilation.

Airmaster Produktdesign

  • I udviklingen af nye Airmaster ventilationsanlæg er vores mål at opnå den bedste tæthedsklasse, A1, efter standarden EN 13141-7:2010. Det vil sige under 2 % af luft-mængden, både i forhold til intern og ekstern lækage.
  • Airmasters anlæg har typisk en luftlækage på 1 – 2% ved de trykforhold som anlæggene testes under.
  • Vi har eksterne TÜV test på alle anlæg udført af TÜV-SÜD.

 

EN 1886:2007

Efter EN 1886:2007 testes ved helt op til 700 Pa tryk-forskel. Dette er målrettet større centrale ventilationsanlæg, og er derfor ikke så relevant for mindre decentrale anlæg, som kører under væsentligt lavere trykforhold. Der ses desuden kun på ekstern lækage og ikke intern lækage, som også er vigtig. Lækager er normeret i for-hold til overfladearealet af anlægget.

 

Tæthedsklasse jf. standarder

Aggregat

EN 1886:2007

EN 13141-7:2010

AM 150 

L1

A1

AM 300

L2

A1

AM 500

L2

A2

AM 800

L2

A1

AM 1000

L2

A1

EN 13141-7:2010

EN 13141-7:2010 er den standard, som TÜV-SÜD har fundet mest relevant til vores type anlæg. Den er oprindelig rettet mod ventilationsanlæg til boliger. Trykforhold, der svarer meget godt til virkeligheden i vores anlæg, og der ses både på eksterne og interne lækager. Lækager er normeret i forhold til nominel luftmængde, hvilket vi finder relevant.

Klassificering i henhold til EN 1886:2007

Tilladelig luftlækage i forhold til tæthedsklasse for aggregater, som arbejder ved både over- og undertryk [EN 1886:2007, afsnit 6.1.2. tabel 5]:

Tæthedsklasse for aggregat

Tilladelig lækagefaktor ved 700 Pa overtryk

L1

0,22 l/s pr. m² aggregatoverflade

L2

0,63 l/s pr. m² aggregatoverflade

L3

1,90 l/s pr. m² aggregatoverflade

Klassificering i henhold til EN 13141-7:2010

Tilladelig luftlækage i forhold til tæthedsklasse for aggregater med rekuperativ varmeveksler (fx modstrømsvarmeveksler) [EN 13141-7:2010, afsnit 6.2.1.2 tabel 2]:

Tæthedsklasse for aggregat

Intern lækage
(ved 100 Pa)

 

Ekstern lækage
(ved 250 Pa)

A1

≤ 2 %

og

≤ 2 %

A2

≤ 5 %

og

≤ 5 %

A3

≤ 10 %

og

≤ 10 %

Ikke klassificeret

> 10 %

og

> 10 %

Udnævnelser og godkendelser

Passivhaus, 2021 (AM 1000)

iF Product

iF product design award

iF Communication

iF communication design award

HVR Awards, 2012

HVR Awards

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev