Tegninger til Airmaster ventilationsanlæg

AM 50

Principskitse

AM 300

Datablad

Nomenklatur

Målskitser

3D BIM-objekter

DV 1000
Boomerain facaderiste

3D BIM-objekter, Autodesk Revit format

3D BIM-objekterne indeholder specifikke informationer om Airmaster ventilationsanlæg, som vil være anvendelige i planlægningsforløbet.

Der er tale om intelligente modeller, hvor du med ét klik kan tegne ventilationskanaler fra anlægget i den rigtige dimension og med den korrekte klassificering af tilslutningerne, så der skelnes mellem tilluft og fraluft.

På objekterne er der angivet tilslutningspunkter for eltilslutning, der sammen med modellens informationer om strømforbrug, medvirker til at en installation kan planlægges mest hensigtsmæssigt.

Er der behov for vandeftervarmeflade kan du med ét klik få vist tilslutningsmulighederne og indtegne rørtilslutningerne til varmesystemet, ligesom objekterne er forberedt med tilslutninger for kondensafløb.

BIM-objects

Mere specifikt indeholder 3D BIM-objekterne for Airmaster ventilationsanlæg følgende informationer:

Indtag og afkast

 • Tilslutningsstudse i korrekt dimension (for eksempel Ø125mm, Ø200mm) og placering på anlægget.
  Disse er desuden angivet med flowretning og klassificeret som ”Supply air” / ”Exhaust air”.

Kondens

 • Tilslutningspunkt(er) i korrekt dimension og placering på anlægget.
  Disse er klassificeret som ”Sanitary”.

Vandvarmeflade

 • Tilslutningspunkter i korrekt dimension og placering på anlægget.
  Disse er desuden angivet med flowretning og klassificeret som ”Hydronic Supply” / ”Hydronic Return”.

Elektrisk tilslutning

 • Tilslutningspunkt(er) i korrekt placering på anlægget.

Informationer

 • Modelbetegnelse (for eksempel AMC150H).
 • Producent og link til hjemmeside.
 • Nominelle luftmængder med ePM10 75% filtre og henholdsvis 30 dB(A) og 35 dB(A) indstillinger.

Anlæggets vægt

 • Information om elektrisk tilslutning (for eksempel 1x230V / N / PE / 50 Hz).
 • Nominelt strømforbrug for ventilationsanlæg, kølemodul og elektriske varmeflader.
 • Maksimalt effekt og strømforbrug på de enkelte fasetilslutninger.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev