Spring til hovedindhold

Bæredygtighed er mange ting og ofte sund fornuft

Bæredygtighed er mange ting og ofte sund fornuft

bæredygtighed
Hos Airmaster er bæredygtighed ikke blot miljø, men en del af forretningsstrategien, som også skal karakterisere hele virksomheden. Vi har i en del år fokuseret på at opføre os fornuftigt – bl.a. med hensyn til ressourcer, og i dag er det en del af vores bæredygtige tankegang.


11. april 2023


Airmaster udformer naturligvis EPD’er på vores decentrale ventilationsprodukter og produktspecifikke LCA-beregninger, men det forekommer ganske naturligt - for hos os fokuserer vi i høj grad på, hvad det er, vores kunder ønsker af os. Certificeringer m.m. slår igennem hos mange kunder, og det kan vi mærke:

”Vi betragter bæredygtighed som et meget bredt begreb, som også dækker det sociale område og er en del af vores forretningsstrategi. Vi justerer hele tiden vores processer og produkter, og hvordan de er skruet sammen. Det har vi sådan set altid gjort og med det fokus, at det skal give mening og være fornuftigt. Vi er en kundedrevet virksomhed, og når vores kunder begynder at fokusere mere på certificeringer og mærkningsordninger, så er vi klar, for det har vi været i gang med længe. Det er ikke fordi, vi er helt unikke, men der er tale om sund fornuft i omgangen, med ressourcerne,” fortæller Sanne Laumann, Executive Assistant hos Airmaster

Lærer om cirkulære forretningsmodeller m.m. fra udenlandske afdelinger

bæredygtighed Sanne Laumann, CVO hos Airmaster
Hos Airmaster er bæredygtighed ikke blot miljø, men en del af forretningsstrategien, som også skal karakterisere hele virksomheden. Vi har i en del år fokuseret på at opføre os fornuftigt – bl.a. med hensyn til ressourcer, og i dag er det en del af vores bæredygtige tankegang.
Naturligvis vil Airmaster gerne have nogle af certificeringerne i dag, men det gør sådan set ikke vores produkter bedre, forklarer Sanne Laumann, og nævner EPD, som egentlig blot er en produktspecifikation, og vi kender indholdet af vores produkter. Men selvfølgelig kan vi også blive bedre:
 
”Vi bruger aktivt vores LCA’er på produktniveau til at se på hele produktets værdikæde og analysere, hvor vi faktisk kan forbedre os og skabe et endnu bedre produkt. Vi lærer meget fra andre lande, hvor vi også er til stede. Det gælder blandt andet Holland, som er langt fremme med cirkulære forretningsmodeller. Det hjælper os til at forberede os på udviklingen i den retning herhjemme i Danmark,” fortæller hun og tilføjer, at en af de ting, der bliver mere fokus på, er fornyelse fremfor at bygge nyt, og hertil passer Airmaster’s decentrale ventilationsløsninger godt - bl.a. pga. de fleksible installationsmuligheder.

Ressourcebesparelser og retur-flow ligger i DNA’et

Sanne Laumann nævner en række eksempler på, at Airmaster har arbejdet med flere områder, som vi hidtil ikke har italesat som bæredygtige. Det drejer sig blandt andet om anvendelsen af materialer i form af emballage, som vi naturligvis i mange år har ville bruge så lidt af som muligt – og i vidt omfang genbruge:

”Vores DNA har bragt os til det niveau, vi er på i dag. Vores omhyggelighed og vores produkt gør, at vi allerede er godt med - uden at vi nødvendigvis har haft en stor bæredygtighedsstrategi. Nu vil vi skridtet videre. Vi vil være endnu bedre - vi vil levere produkter, der er bedre for fremtiden, på flere måder. Vi vil også vælges til som leverandør, fordi vi faktisk gør en forskel. Det gælder energi, isolering og emballage, hvor vi for længe siden har indgået en aftale med vores leverandører om, at vi returnerer emballagen og stativer, så de kan indgå i et returflow. Derudover har vi altid fokus på at bruge genbrugsmaterialer, og en stor del af vores isoleringsmateriale er fx allerede lavet af genbrug. Desuden er emner som indeklima og trivsel m.m. for alvor kommet på dagsordenen, og det taler lige ind i vores ventilationsløsninger, som medvirker til dette. Kommer der flere krav, så klarer vi også dem,” understreger hun.